Články autora

vargova@manazujmehravo.sk

5.11. 2021

PRAJEM TOMUTO SVETU DOBRÝCH OTCOV

Prajem tomuto svetu dobrých otcov! Takých, ktorým nestačí sa otcom stať, ale takých, ktorí by ním chceli aj zostať cez každodenné uvedomenie si svojho poslania. Takých, čo by si uvedomovali, že sú najvplyvnejšími učiteľmi svojich detí. Čo veľa zbytočne nerozprávajú, ale idú príkladom.Takých, čo chcú chytiť svoje deti skôr než spadnú. Čo svoje nádeje a ciele...